קורס-מנהיגות-וניהול-במערכות-מורכבות
  חדש!!! קורס פנים ארגוני - ניהול ומנהיגות למערכות מורכבות. למידע על הקורס כנסו לכאן

 • הקורס מבוסס על 37 שעות לימוד אקדמאיות שיועברו ב- 7 מפגשים פרונטליים.
   
  חומר הלימודים מותאם למנהלים בכירים ומנהלים בדרגות הביניים באופן שאינו דורש דרישות סף תאורטיות קודמות.
   
  במהלך המפגשים יועברו case studies להמחשת הרקע התיאורטי וקישורו לסוגיות קונקרטיות בניהול.
  כלים פרקטיים לניהול המורכבות, חשיבה והבנה מערכתית ומתודות עבודה נגזרות יהוו את המוקד היישומי.
   
  בהתאם למספר המשתתפים יוקצה זמן להתנסות סדנאתית לצורך תירגול מנהיגות וקבלת החלטות עפ"י גישת המערכות המורכבות.
   
  למידע נוסף ו/או הרשמה, ניתן ליצור קשר עם בני חיים - 054-4281148
 • מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים ידע, יכולת אבחון וניתוח של מערכות מורכבות.
  במהלך הקורס תוצג בפניהם גישת הניהול וההכוון המנהיגותי במציאות בה גורמים רבים פועלים מתוך תלות הדדית במבנה שמתואר ע"י רשתות של השפעות גומלין. הההשפעות הן ישירות או מושהות ופועלות סימולטנית באופן דינמי, המשתנה מהותית בתבנית בלתי ניתנת חזוי.

  מציאות זו מתוארת כמערכת מורכבת, תחום מולטי-דיסציפלינארי שראשית התפתחותו במדעים המדויקים ומדעי החיים וכיום נחקר ומיושם כשיטה המתקדמת והמובילה לניהול ומנהיגות. גישה זו מציעה תפיסה וחשיבה מערכתית ופיתחה מתודות פרקטיות לארגונים גדולים המאותגרים בדילמה שבין שליטה ולכידות מרכזית לבין החובה לשמר ולפתח רמה גבוהה מאד של יכולת תגובה והסתגלות.
   
  גישה זו מבססת מעמד מוביל בעולם הניהול בעיקר משום שהיא מאפשרת למנהיגים ליצור את הקיבולת הניהולית הנכונה שמסוגלת לטפל בכלל הקשרים שהארגון קשור-מושפע-משפיע עליהם, הן פנימית והן חיצונית.


 • הקורס יינתן במתכונת של 7 מפגשים.
  כל מפגש  יחולק לשניים. מחצית ראשונה רקע תיאורטי ומחצית שנייה תאור ארוע להמחשת התאוריה.
   
  מפגש 1: מערכות מורכבות – הצגת גישה חדשה בניהול ומנהיגות ופירוט עומק של מאפייני מערכות מורכבות.
   
  מפגש 2: חשיבה מערכתית – הצגת התפיסה, המתודות, וכלי המידול כפתרון כולל להתמודדות מורכבת.
   
  מפגש 3: הארגון כרשת של קשרים – מפת הקשרים ומה שבינהם. איכות הביצוע והתגובה במתאם לרשת.
   
  מפגש 4: הארגון כרשת של כוחות – מפת הכוחות, ריסון או הגברה. מנהיגות ממנפת מציאות מורכבת.
   
  מפגש 5: מכאוס לסדר – היחלצות ממצבים כיאוטים. ריסון חד,מהיר וזול.
   
  מפגש 6: אינטליגנציה ארגונית – היכולת לעצב אמצעים להשפעה על העתיד כתחליף להיעדר יכולת חיזוי.
   
  מפגש 7: סדנת מנהיגות מתקדמת – מערכות מורכבות זה פשוט בשבילנו.
הקורס יאפשר למשתתפים

לתאר ולמדל דינאמית טוב יותר את המציאות המורכבת עימה מתמודד המפקד במונחים של מערכות מורכבות ולבסס כלים לריסון מצבים כאוטים הנוצרים כתוצאה מהשפעות הגומלין וזמני התגובה.

להשתמש במתודות מוכחות ליישום חשיבה מערכתית בקהלים (פקודים, מפקדים, גורמי אינטראקציה פנימיים וחיצוניים) וכלי מידול להתמודדות עם סיטואציות מורכבות מבלי ל"שלם מחירי דילמה".

להפיק תוצאות במהירות ויעילות שאף גישה ניהולית אחרת לא מסוגלת להציע לארגונים בסביבה מורכבת. קרי, לייצר חדשנות, שינוי והתפתחות כתוצאה מטיפול נכון במארג קשרי הגומלין וצמצום החיכוכים.