מערכות-מורכבות-מאפיינים

 • למערכת מורכבת יש מספר מאפיינים בולטים, שהכרתם היא תנאי הכרחי להבנה וניהול נכון ואפקטיבי של ארגונים מורכבים:
  1. התנהגות רשתית – בתוך מערכת מורכבת קיימים קשרים דינמיים ומעגליים בין מערכות שונות הפועלות בה. מערכת ההשפעות בין מערכת אחת לשנייה היא לא לינארית, אלא דינאמית ומשתנית כל העת.
  2. אמפליפיקציה – כל מערכת מורכבת היא "נשאית" של אפקט הפרפר. אם מערכת אחת בתוך הארגון מושפעת משינוי חיצוני או פנימי כלשהו, עלולה להיות לכך השלכה מועצמת ומוגברת על כל המערכת, עד ליצירת כאוס מוחלט.
  3. ארגון עצמי – בכל מערכת מורכבת מתפתחת תבנית התנהגותית מסויימת דווקא ברמות הנמוכות שמקרינה אל הרמות הגבוהות ומשפיעה על הארגון כולו. אם דרגות החופש בארגון מספיקות עשויה להתפתח בו אינטליגנציה ארגונית טבעית, שמשמעה ארגון עצמי של הפעילות, כל עוד לא מופעל לחץ מיותר מגבוה. לעיתים, לחצים ניהוליים להגיע ליעדים או להתנהל במערכת כפי שרוצה המנהל או על פי תפיסתו את חזון החברה, יוצרים הפרעה לתהליך הארגון העצמי ופוגמים ביעילות וביכולת לפתח חדשנות ולהתנהל כראוי.
  4. בלתי ניתנת לחיזוי ולשליטה – בשל מערכת הקשרים המסועפת ומערכות ההשפעות ההדדיות בתוך הארגון, לא ניתן לחזות בצורה לינארית את השפעתו של שינוי קטן במערכת על הפעילות של מערכות אחרות בתוכה ואפילו על הארגון כולו.  זו הסיבה לכך, שארגונים שהינם מערכות מורכבות אינם מגיבים בצורה צפוייה לתכתיבים ניהוליים. בארגונים כאלה, ניהול יעיל הוא ניהול מכוון שלוקח בחשבון את מפת הקשרים ומפת הכוחות של הארגון ומצליח להניע את המערכת לכיוון הרצוי תוך מתן חופש פעולה להתארגנות עצמית התואמת את האינטליגנציה הארגונית של הארגון.
  5. סתגלנות – מערכת מורכבת בטבע מאופיינת בסתגלנות רבה לשינויים וגמישות עצומה בתגובה להם. השאיפה היא שמבנה הקשרים בארגון יהפוך אותו לאינטליגנטי, באופן שיאפשר להביא לידי ביטוי את יכולת ההסתגלות וגמישות התגובה לכל מאורע שקורה בשוק ועלול להשפיע על ביצועי הארגון והישיגיו.
  6. חדשנות חבוייה בקשרים - מערכת מורכבת היא חממה להופעתם של פתרונות ורעיונות חדשניים שצומחים מתוך הקשרים שנוצרים בארגון. לכן, שינוי חכם במבנה או בתהליכי הזרימה של הקשרים בארגון עשוי להוליד חדשנות ברמה הניהולית השוטפת וגם ברמה של המו"פ. כשמערכת הקשרים בארגון מטופלת מתוך הבנה של מערכות מורכבות היא יכולה להציף פתרונות לבעיות ולהצעיד את הארגון קדימה בקפיצות פאזה. באנלוגיה לעולם הפוליטי, המשמעות היא כמו צעידה מהספסלים האחוריים של האופוזיציה לקדמת הבמה השלטונית.
  7. אירועים חריגים ניתנים להסבר רק בדיעבד – היות והמערכת היא דינאמית קשה להבין מדוע נוצרת בעיה חריפה בנקודה מסויימת או במחלקה מסויימת של הארגון. הבנה מלאה של בעיות חריגות בארגון אפשרית רק לאחר שנחלצים מהן או קורסים בגינן.
  בכל מערכת מורכבת יש הרבה מאוד אנשים אינטליגנטיים מתוסכלים, שאינם מביאים לידי ביטוי את מרבית יכולותיהם. למרות זאת, כל מערכת מורכבת היא הרבה יותר מסך כל חלקיה. משום שהקשרים בין האנשים והמערכות יוצרים אינטליגנציה ארגונית, שיכולה להיות חזקה בהרבה ומשמעותית בהרבה מהאיי. קיו. של כל בדיד.