הערכת-עובדים

הערכת עובדים


משרד אינטליגנציה ארגונית מבצע פרויקטים של הערכת עובדים עבור חברות וארגונים גדולים ובינוניים. המשרד מייצג בישראל את חברת OPTIMICE, חברה אוסטרלית בינלאומית שפיתחה כלים מתקדמים המתאימים לביצוע פרויקטים שונים בתחומי ה- HR, וביניהם פרויקט הדגל להערכת עובדים.

מה אנחנו מציעים?
 • גיבוש שאלונים ייחודיים שמטרתם לחשוף את מידת המקצועיות/יעילות/תפוקתיות של העובדים
 • יצירת מדדים כמותיים ואובייקטיביים להערכת עובדים
 • מיפוי הארגון בהיבטים של הערכת עובדים ויצירת הצלבות של נתונים על פי פרמטרים שונים
 • ניתוח מהיר של תוצאות ותשובות
מה עושים עם זה?

עם קבלת הנתונים נוכל להעניק לכם ייעוץ ארגוני מקצועי שמטרתו הפיכת הנתונים לפלטפורמה להעלאת האינטליגנציה הארגונית לצורך ייעול העבודה, יצירת שינויים פנימיים שיגבירו את האפקטיביות והמרכזיות של עובדים מוכשרים ש"הולכים לאיבוד" במערכת, הבניית תהליכי עבודה שיקנו ידע מקצועי לעובדים שחסרים אותו, זיהוי גורמים או בעיות שיש לטפל בהם באופן פרטני ויצירת בסיס פנימי לחדשנות הנובעת מתוככי הארגון.

 • שאלון הערכת עובדים - מה לשאול?


  אחת ההתמחויות של משרדנו היא בגיבוש שאלון ההערכה. שאלון זה נועד להבטיח רמת אמינות גבוהה לתשובות ולנטרל ככל האפשר התחשבנויות ופוליטיקות פנימיות. ניסוח השאלות המותאם לצרכים של כל ארגון וארגון הוא האל"ף בי"ת של כל פרויקט להערכת עובדים והוא ישפיע השפעה מכרעת על מידת התועלת שתפיקו מהפרויקט כולו.


 • הערכה אובייקטיבית או חיסול חשבונות?


  שיטת העבודה שלנו היא המתקדמת ביותר בעולם הארגוני. היא מבוססת על המחקר האקדמי בתחומי האינטליגנציה הארגונית, ולכן מפזרת את נטל ההערכה בין כל הגורמים הפעילים בארגון, מנהלים ועובדים כאחד. קבלת משוב ריאלי הבוחן פרמטרים שונים של איכות ביצוע, מאפשר לאתר מתחים ובעיות של יחסי אנוש מצד אחד, ומעקר את השפעתם של אינטרסים וקשרים אישיים על ציוני ההערכה מצד שני.
 • הערכת עובדים - מה עושים עם זה הלאה?


  עובדים הם ממש כמו תלמידים. תמיד תמצאו ביניהם את אלה שהם מוכשרים מאוד ובעלי פוטנציאל, אבל שמסיבות כאלה ואחרות אינם מצליחים להביא אותו לידי מימוש. לעיתים, באמצעות תהליך מובנה של הערכת עובדים, תצליחו לזהות גורמים שליליים במערכת - ואז תעלה אוטומטית השאלה אם לא כדאי לפטר אותם.

  אנו נוכל לספק לכם בתום התהליך ייעוץ ארגוני מקצועי שמטרתו לשפר את האינטליגנציה הארגונית ולהציע לכם שורה של פעולות שמומלץ לבצע בעקבות תוצאות ההערכה. מתן משוב לעובדים או יצירת אפיקי קידום ותגמול הם רק חלק קטן ממה שניתן לבצע בעקבות פרויקט להערכת עובדים. אנו נציע לכם פעולות בעלות משמעות אסטרטגית שעשויה למנף את כל הפעילות הארגונית והעסקית ולהצעיד את הארגון שלכם לעידן חדש וטוב יותר.