קורס-מנהיגות-וניהול-במערכות-מורכבות

מטרת הקורס


מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים ידע, יכולת אבחון וניתוח של מערכות מורכבות.
במהלך הקורס תוצג בפניהם גישת הניהול וההכוון המנהיגותי במציאות בה גורמים רבים פועלים מתוך תלות הדדית במבנה שמתואר ע"י רשתות של השפעות גומלין. הההשפעות הן ישירות או מושהות ופועלות סימולטנית באופן דינמי, המשתנה מהותית בתבנית בלתי ניתנת חזוי.

מציאות זו מתוארת כמערכת מורכבת, תחום מולטי-דיסציפלינארי שראשית התפתחותו במדעים המדויקים ומדעי החיים וכיום נחקר ומיושם כשיטה המתקדמת והמובילה לניהול ומנהיגות. גישה זו מציעה תפיסה וחשיבה מערכתית ופיתחה מתודות פרקטיות לארגונים גדולים המאותגרים בדילמה שבין שליטה ולכידות מרכזית לבין החובה לשמר ולפתח רמה גבוהה מאד של יכולת תגובה והסתגלות.
 
גישה זו מבססת מעמד מוביל בעולם הניהול בעיקר משום שהיא מאפשרת למנהיגים ליצור את הקיבולת הניהולית הנכונה שמסוגלת לטפל בכלל הקשרים שהארגון קשור-מושפע-משפיע עליהם, הן פנימית והן חיצונית.