קורס-מנהיגות-וניהול-במערכות-מורכבות

מבנה הקורס


הקורס יינתן במתכונת של 7 מפגשים.

כל מפגש  יחולק לשניים. מחצית ראשונה רקע תיאורטי ומחצית שנייה תאור ארוע להמחשת התאוריה.
 
מפגש 1: מערכות מורכבות – הצגת גישה חדשה בניהול ומנהיגות ופירוט עומק של מאפייני מערכות מורכבות.
 
מפגש 2: חשיבה מערכתית – הצגת התפיסה, המתודות וכלי המידול כפתרון כולל להתמודדות מורכבת.
 
מפגש 3: הארגון כרשת של קשרים – מפת הקשרים ומה שביניהם. איכות הביצוע והתגובה במתאם לרשת.
 
מפגש 4: הארגון כרשת של כוחות – מפת הכוחות, ריסון או הגברה. מנהיגות ממנפת מציאות מורכבת.
 
מפגש 5: מכאוס לסדר – היחלצות ממצבים כיאוטיים. ריסון חד, מהיר וזול.
 
מפגש 6: אינטליגנציה ארגונית – היכולת לעצב אמצעים להשפעה על העתיד, כתחליף להיעדר יכולת חיזוי.
 
מפגש 7: סדנת מנהיגות מתקדמת – מערכות מורכבות זה פשוט בשבילנו.